Thông số công suất băng tải cao su

Thông số băng tải cao su

Thông số băng tải cao su

  • Để sử dụng băng tải cao su hiệu quả, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm chi phí vận hành thì vấn đề nắm rõ thông số kỹ thuật, công suất của băng tải là vấn đề rất quan trọng.
  • Với những thông số này, chúng ta có thể tính được số nhân công cần dùng, lượng điện năng tiêu thụ, khối lượng hàng hóa vận chuyển được,…